Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

 

Tarihçe

 

Bölümümüz 2001–2002 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 3 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 8 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

 Amaçları                                                                        

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının amacı, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir.  

 

 

Türkçe