Diller

Ders Listesi

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

ISB 597

Yüksek Lisans Semineri

- - -

8

ISB 697

Doktora semineri

- - -

8

ISB 571

Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları

3 0 3

6

ISB 551

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları

3 0 3

6

ISB 561

Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası

3 0 3

5

ISB 531

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

6

ISB 555

Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar

3 0 3

5

ISB 545

Osmanlı Müesseseleri Tarihi

3 0 3

6

ISB 603

Milli Mücadele'de Dış Politika

3 0 3

5

ISB 611

Türkiye'de Kırsal Yerleşme Şekilleri ve Sorunları

3 0 3

6

ISB 599

Yüksek Lisans Tezi

0 0 0

25

ISB 699

Doktora Tezi

0 0 0

25

ISB 701

Uzmanlık Alanı Dersi

0 0 0

5

ISB 514

 

3 0 3

6

ISB 515

 

3 0 3

6

ISB 516

 

3 0 3

6

ISB 517

 

2 2 3

6

ISB 518

 

2 2 3

6

ISB 519

 

3 0 3

6

ISB 520

 

2 2 3

6

ISB 521

 

3 0 3

6

ISB 522

 

3 0 3

6

ISB 523

 

3 0 3

6

ISB 524

 

3 0 3

6

ISB 525

 

3 0 3

6

ISB 526

 

3 0 3

6

ISB 527

 

3 0 3

6

ISB 528

 

3 0 3

6

ISB 529

 

3 0 3

6

ISB 530

 

3 0 3

6

ISB 531

 

3 0 3

6

ISB 532

 

3 0 3

6

ISB 533

 

3 0 3

6

ISB 534

 

2 2 3

6

ISB 535

 

3 0 3

6

ISB 536

 

3 0 3

6

ISB 537

 

3 0 3

6

ISB 538

 

3 0 3

6

ISB 539

 

3 0 3

6

ISB 540

 

3 0 3

6

ISB 541

 

3 0 3

6

ISB 542

 

3 0 3

6

ISB 543

 

3 0 3

6

ISB 544

 

3 0 3

6

ISB 545

 

3 0 3

6

ISB 546

 

3 0 3

6

ISB 547

 

3 0 3

6

ISB 548

 

3 0 3

6

ISB 549

 

3 0 3

6

ISB 550

 

3 0 3

6

ISB 551

 

3 0 3

6

ISB 552

 

3 0 3

6

ISB 553

 

3 0 3

6

ISB 554

 

3 0 3

6

ISB 555

 

3 0 3

6

ISB 556

 

3 0 3

6

ISB 557

 

3 0 3

6

ISB 558

 

3 0 3

6

ISB 559

 

3 0 3

6

ISB 561

 

3 0 3

6

ISB 563

 

3 0 3

6

ISB 599

 

- -- -

25

ISB 600

 

- - -

25

ISB 601

 

6 0 0

5

 

Türkçe