Diller

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

Anabilim Dalımız  2001–2002 tarihinde kurulmuştur. Bünyemizde 4 öğretim üyesi, bulunmaktadır. Öğrenin gören öğrenci sayısı 34’ tür. Anabilim Dalımız da Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız  mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans üstü programının amacı, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir.         

Öğretim Üyelerimiz

 Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER  

Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ

 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KAN

Türkçe